عاشقانه خفن عاشقانه خفن

fanpage

متن عاشقانه ي جديد

 

متن عاشقانه ي جديد

قلبم را لمس كن تا كه خودت حس كني تمامش از عشق تو پر شده ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ حواست هست با تو خوشحال ترين حالت عاشق شدنم ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ تا ابد بہ اندازه ڪافي زياد نيست براي با "تـو" بودن .... ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ يه وقتا نگاه كردن به چشماش وقتي داره لبخند ميزنه از هزارتا حرف عاشقانه دل نشين تره! ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‏تو انقدر كاملي كه نميتوني نيمه گمشده باشي. تو همه ي گمشده مـــني ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ مثل عطر نسيم لابلاي درختان ليمو ديوانه ميكند مرا عطر خاطره هايت ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ فداي تو دو چشم من،كه چشم‌هاي تو را خواب ديده‌اند... ببينمت تو كجايي كه چهره‌ات باغي‌ست، كه از هزار پنجره نور مي‌وزد هر صبح!


متن عاشقانه براي عشقم

جمله ي عاشقانه

بوسه آناتومي آدم را به هم مي ريزد تو را كه مي بوسم من بال در مي آورم مردم شاخ...! ‌ ****** من تو رو واسه زندگي نميخوام من زندگي رو بخاطر تو ميخوام .... ****** همھ ميڪَن روت حساسم آخه تــــــــــو فرق داري واسم ... ****** بي تو نفس كشيدنم عمر تباه كردن است ... ****** ‏نميدونم "تا ابد" تا كجا ميشه و تا چه وقت ميشه، ولي من تا ابد دوستت دارم ****** امشب... پيانوي لبانم را بي صدادربسترِ نگاهت به عشقِ تـو و با قافيه ي چشمانت بصدا در خواهم آورد ****** حَتے شَبيه اسم تو را هم كه مےبَرند ، با هر اشاره بَند دلَم پاره مےشود...


متن عاشقانه بلند

جمله ي عاشقانه زيبا عشقي و خاص

نميدانم تو را به اندازه ي نفسم دوست دارم يا نفسم را به اندازه ي تو !؟ نميدانم .. چون تو را دوست دارم نفس ميكشم يا نفس ميكشم كه تو را دوست بدارم !؟ نميدانم .. زندگيم تكرار دوست داشتن توست، يا تكرار دوست داشتن تو ، زندگي ام ! تنها ميدانم : كه دوست داشتنت لحظه ، لحظه لحظه ي زندگي ام را مي سازد و عشقت ذره ، ذره ، ذره ي وجودم را ! ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ عشق آن نيست كه مي آيد دستانت را مي گيرد آرزوهايت را يك به يك در آسمانِ خيال نشانت مي دهد و تو را در آغوش گرفته و پرت مي كند مي گويد:بگير... اما آنقدر بالا پرتت نميكند كه دستت به آرزويي برسد.... خواستن آن نبود كه دستت را در دست گرفت در گوشَت زمزمه كرد؛ خانه ساخت از ماندن گفت اما..... وقت رفتن تو را هم پله ي خانه اش ندانست... عشق او نبود كه روزي دلت را لرزاند روزي تنگ كرد و روزي....ويران! عشق اوست كه چيزي نگفت ؛ اما قلبت را نگيني كرد به انگشتر آرزوهايت و بر ميانه انگشتت نشاند عشق اوست كه بي صدا به پاي اشكهايت گريست... و به پاي سكوتت ايستاد... اوست كه چشمانت را بست به خانه برد و گفت: گيسويت را در اين چارديواري با من سپيد مي كني؟ و انتظار لبخندت را كشيد تا جان بگيرد! عشق اوست كه هيچگاه نديدي نشنيديش اما مهرش آنقدر گرم است كه روزي گوشه اي در دلت جا باز مي كند و تماميتش را گرم مي كند به زندگي!!! ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ بيا جانم بيا و دل به مهر كسي بده كه وقتي از تو دور است هر روز صبح عكس هايت را... مرور كند و دلش برايت از دور ضعف رود ,يا مهر كسي را به جان بخر كه وقتي حواست به نگاهش نيست چشمانش را ببندد و در دل آرام دعايت كند,بيا عاشق كسي باش كه هر روز عصر باز هم عكس هايت را مرور كند آنقدر كه اينبار طاقتش طاق شود تلفن را بر دارد و با شوق به صدايِ بوقِ ممتدي گوش دهد كه انتظار صدايت را مي كشد,بيا دلداده ي كسي شو كه وقتي به او فكر مي كني دلت برايش هري بريزد كه وقتي بي هوا تلاقي نگاهش با نگاهت يكي مي شود انگار به يك باره كسي نفس كشيدن را برايتان ممنوع مي كند دوست داشتن هايي هست كه به يكباره اتفاق مي افتد مي آيد و در دلت جا باز مي كند بيا و باور كن كه هنوز دوست داشتن هايي هست : گم است اما ناب آرام است اما خالص و بوي ناب خدا مي دهد ... ! بيا و باور كن جانم ... ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ من از نهايت عشق حرف مي زنم من از انتخابي آگاهانه حرف ميزنم من از بودن ، از همدل بودن حرف ميزنم از همان بودن هايي كه از طرز نگاهش‌ ، حتي از لحن صدايش ميفهمي در دلش چه مي گذرد من از چشم بسته هم ، روي ماهش را ديدن حرف ميزنم! كه وقت هايي كه دلگيرست ،كه بي تاب ست كه وقت هايي كه بهانه گير مي شود چه مي خواهد!؟ آغوش مي خواهد يا خلوت؛ همراهي مي خواهد يا ديده شدن… من از نهايت عشق حرف مي زنم! از همان رابطه هاي سالم و صميمانه اي كه بر پايه ي همين چيزهاي ساده اما تاثيرگذار شكل مي گيرد، ساخته مي شود و پايدار مي ماند و انگار هر روز عطر و رنگ تازه اي به خود ميگيرد .بگذاريد اينبار عشق به داشتنتان ببالد و شاهد بلوغتان در رابطه باشد بگذاريد دنيا شاهد بپاي هم پير شدنتان باشد نه بدست هم پير شدنتان… بگذاريد دنيا ببيند شكرگذار تمام لحظه هايي هستيد كه در عمل نشان مي دهيد چقدر خاطر خاطرخواهيتان برايتان اهميت دارد از همان لحظه هايي كه ديگران بگويند:تنها رويايي بيش نيست…! اما شما در دل باورش داريد آري… من از نهايت عشق حرف ميزنم مي فهمي!؟ ع ش ق…! ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ دوست داشتن داريم تا دوست داشتن عشق داريم تا عشق… معاشقه كه تنها به بوسه و در آغوش كشيدن يار نيست معاشقه كه هميشه در رختخواب نيست!!! وقتي مردي با تمامي ِخستگيِ كار روزانه اش ظرف هاي خانه را با عشق ميشورد وقتي زني كه به هنگام شستن همان ظرف ها آستين پيراهن مرد را با دلبري و لوندي هر چه تمام ،چند تا مي زند كه تا بازويش بالا بياورد… وقتي زني با آراستگي ظاهرش خودش را در آيينه بارها برانداز مي كند و منتظر صداي پاي مردي ست كه از راه مي رسد تا به خانه برسد و زن لبخند زنان بي آنكه منتظر زنگ در باشد در را باز مي كند و با گفتن يك خسته نباشيد مرد من ،به استقبال او ميرود وقتي مردي در مركزي ترين نقطه شهر زانو ميزند تا بند هاي از هم باز شده ي زن را بهم گره بزند و بعد زن دستان مردش را با عشق بگيرد، بلندش كند و در دل شوق مي كند و لبخند زنان ميبالد به داشتن مرد زندگيش ! و صدها مورد ديگر كه پر است از شور و شعور زندگي … اين ها معاشقه است جانم! ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ اعتراف ميكنم دوست دارمَت! يك جور خاص ... كمي عاشق تر از حَوا كمي مَجنون تر از ليلي ... كَمي شيرين تر از فرهاد ... وابسته ات شدم! انچنان كه ماه به آسمان ... ماهي به دَريا ... وآدمي به نفَس ... وابَستگي دارد ... جانانه بگويمت عشق جان من " ميخواهَمت " و اين خودش در عصرِ ما آغاز داستاني عاشقانه است.


متن عاشقانه دو نفره

متن عاشقانه هاي خاص

واحد زمانيِ زندگيِ من:❣️ نفس ڪشيدن ❣️ بر حسب بودن در ڪنارِ تو ................................................................................................... به هر چه خوبتر اندر جهان نظر كردم❣️ كه گويمش به تو ماند ❣️ تو خوبتر ز آني ................................................................................................... تُ هَمُونْے هَستْي ڪِہ❣️ بآ كُل دُنيآ فَرقْ دآرِے واس مَن ................................................................................................... ‌‌‌‌ كاش ميشد تموم نشه گرماي آغوشت ❣️ وسطِ اين همه ❣️ دل سردي هاي پاييز! ................................................................................................... نيست مرا جز تــو دوا❣️ اي تو دواي دل من... ................................................................................................... چه حس قشنگيه ❣️ بفهمي يه آدم خود خواه ❣️ تورو از خودشم بيشتر ميخواد ................................................................................................... زنـدگي شيـرين ميشـه وقـتي دليـله نفـس كشـيدنـت ❣️ كنـارتـ بـاشه...❣️ بـاشه كـه تـو بـاشي❣️ نفـس بكشـي❣️ زنـدگي كني❣️ حسـه خـيلي خـوبيـه ❣️ صـداش هميشـه ❣️ كنـارهـ گوشـت بـاشه❣️ بـالـاتـرين آرامـشـه دنـياسـت ................................................................................................... هيچوقت❣️ حد خودم را نفهميده‌ام❣️ مثلا پايِ عشق درميان باشد،❣️ ميخواهم، جايِ دوست داشتَنَت،❣️ هِي برايِ تو... بميرم❣️ بميرم❣️ بميرم❣️ ................................................................................................... آرام بغلم كن❣️ آنچنان آرام كه...❣️ ثانيه ها هم حسادت كنند...❣️ آغوش تو دنياي آرامش منه ................................................................................................... حق نداري به كسي دل بدهي❣️ الا من...❣️ پيش روي تو دو راه است❣️ فقط من يا من...


متن عاشقانه كوتاه و جذاب

متن زيباي عاشقانه وار

تو كه از وسعت ديوانگي‌هايم خبر داري تو بيش از هركسي روي دلِ عاشق اثر داري... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ چشم مست يار من م‍يخانه مي‌ريزد به هم... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ميبوسمت كه عمــقِ جنون را به تو نشان دهم ديوانگي بدونِ تو معنا نمي شود ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ اے هَسٺِ تو پنهان شده در هستيِ پنهانِ من ... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه كنم بهر چه ميدارم دل ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ " قلبم" را تا قبل از اينكه براي تو بتپد گم كرده بودم! ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ يا چشم بپوش از من و از خويش برانم يا تنگ در آغوش بگيرم؛ كه بميرم ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ نمي‌شود كه تو باشي؛ من عاشق تو نباشم ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ هـر نگهـت،... قصـه ي عشـقي دگـر اسـت. ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ با همه... حرف كم ميارم با تو زمان... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ حديثِ عشقِ جانان گفتني نيست... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ﺍز مُلكِ جهان ﻭ عيش عالم من عشقِ تو اختيار ديدﻡ... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ تويه اين آسمونِ شلوغ تُويي مآهِ مَن ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ هيچ چيز قشنگ تر از اين نيست يكي را داشته باشي كه هر روز به او بگويي : با تو ، حالِ تمامِ روزهايم عشق است ... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ميگفت اگر دوستم داري ثابت كن .. قسم بخور ، چشم هايش را بوسيدم و گفتم به همين بركت قسم ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ هيچ چيز در جهان به خوبيه بوي كسي كه دوستش داري نيست ... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ از يه جايي به بعد فقط عشقت نيست؛ تمام وجودته ... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ با من بمـــــــان... زلزله هم اگر تمام جهان را تكان دهد... دل من... كنار تو... اقيانوس آرام است...


جملات عاشقانه ناب

متن هاي كوتاه عاشقانه و قشنگ

هميشه يكي هست كه مهم نيست هر چقدر با هم دعوا كرده باشيد و ازش ناراحت باشين وقتي ميگه دوست دارم بي اختيار در جوابش ميگين من بيشتر ****** تو بپرسي عاشقم هستي؟چه اندازه؟ و من هر چه بشمارم ستاره كم بيايد... واي نه! ****** عشق تو به باد مي‌ماند! وقتي كه بخواهم شعله بكشم مي آيد و خاموشم ميكند... عشق تو به باد مي‌ماند! همين كه شعله كشيدم مي آيد و شعله ور ترم مي‌كند... ****** تا در ره عشق آشناي تو شدم با صد غم و درد مبتلاي تو شدم ليلي‌وش من به حال زارم بنگر مجنون زمانه از براي تو شدم ****** من آنقدر دوستت مي‌دارم كه دوباره بعد از مرگ به خانه باز خواهم گشت، و برمي‌گردم.من برمي‌گردم، درست به شيوهٔ شبنمي در گرگ و ميش سحر... ****** اين جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است,اين جهان بي من مباش و آن جهان بي من مرو ... ****** به عنوان كسي كه دوستت دارد از تو فقط يك چيز ميخواهم با من جوري رفتار كن جوري حرف بزن جوري جواب بنويس جوري پاي حرف هايت بمان كه من هيچ‌وقت دلم نياد كه لحظه اي پشت سرت بگويم: «نشد كه نشد» تو بايد بشوي شدني‌تر از تو ندارم ****** دوستَت دارم شبيه باراني كه شوره زار هايَم را ميشويَد... دوستت دارم شبيه مهتابي كه ريشه غروب رادرمن ميخشكانَد... دوستَت دارم شبيه آينه اي كه روي از من نميگرداند، دوستَت دارم و حالاست كه بگويم شبيه به خودم شبيه به دوست داشتن هايي كه نزد هيچكس وهيچ كجا پيدايش نميكني ...


جملات عاشقانه جديد

گلچين هاي جملات عاشقانه

اين بار ساده مي نويسم فقط براي تو دلتنگم دلتنگم از همه بازيها از همه شبها كه پلك هايم سر دشمني با هم دارند اصلا دلتنگم چون پاييز است نه اينكه برگها قلقلك باد را بهانه كرده باشند نه خدا ميداند تا بوده همين بوده تو راه رفته اي و موسيقي قدمهايت آنقدر عاشقانه در پارك به پا كرده كه رفتگران همه شاعر شده اند دردت به جانم دلتنگم دلتنگ موهايت دلتنگ خواندن مثنوي بلندي از نظامي از شيرين از فرهاد تو بخواني و من ساعت ها از ساعت بيخبر شوم از بي مهري اين همه سنگ و سيمان و ماشين از اين همه ساختمان بلند اصلا دلتنگم چرا به جاده نزنيم گور پدر بنزين و تورم دستت را بده خدا را چه ديده اي شايد دوباره بچه شديم آدم برفي بزرگي درست كرديم و عاشقانه اي ديگري ساختيم دستت‌را بده شبها قرارهاي عاشقانه زيباترند ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ تو طعم شيرين يك خيالي كه بوي خوش زيستن ميدهد تو بهانه اي براي ماه خودش به من گفت كه دل به چنبره چشمانت بسته و خوابه چشمانت را براي سياره ها تعريف كرده حتي گفت كه مارس از عشق تو خود را به آتش كشيده و ونوس در حال مرگ است از من چه انتظاريست چطور ميتوانم خود را در عشقت زنده نگه دارم وقتي كه كهكشان به زجه افتاده... ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ بپرس دوستم داري؟ بگذار بگويم من؟ شما را؟ به جا نمي آورم! ولي...شما چقدر زيباييد! به فنجان قهوه اي دعوتتان كنم؟ لبخند بزن بگو با كمال ميل بيا دوباره براي اولين بار ببينمت! در همان ديدار دلت را ببرم بگذار اولين دوستت دارم را دوباره بگويم! باز هم عاشقت شوم! تو يك لبخند كه بزني من هر صبح آلزايمر ميگيرم و تو يك عمر اولين و آخرين عشقم خواهي بود! ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ چشم‌هايت كه مال من باشد ديگر چه فرق مي‌كند چرخِ دنيا به كدام جهت بچرخد يا پاشنه ي روزگار بر كدام واقعه فرود بيايد!من حقّم را از دنيايش تمام و كمال گرفته ام... ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ براي دوست داشتنت حق انتخابي نداشتم! درست مثل انتخاب خانواده و مليتم...وگرنه كدام زنِ عاقلي عاشق مردي مي شود كه دور است دير مي آيد و سخت مي‌گويد دوستت دارم! ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ خواستم توصيفت كنم اما درواژه هايم كلمه اي نيافتم كه لايق توباشد خواستم ازعشقت بگويم اما دلي را نيافتم كه لايق عشق توباشد خواستم از زيباييت بگويم اما هيچ چيزي را نيافتم كه به اندازه ي تو زيباباشد خواستم از محبتت بگويم اما هيچ كس را نيافتم كه به اندازه ي تو مهربان باشد خواستم از چشمانت بگويم اما هيچ ماهي را نيافتم مثل چشمان توباشد خواستم از وجودت بگويم اما هيچ دنيايي را نيافتم كه درمنزلت وجود توباشد خواستم از زندگي بگويم اما باجون و دل مرگ را مي پذيرم اگر از سوي توباشد جهنم را باجون و دل مي پذيرم حتي اگر به جاي بهشت آتش جهنم زيره پاي توباشد.....:


متن عاشقانه زيبا

 

جمله هاي عاشقانه و ناب

‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ظهر ك ميشه باتو و چشم تو احساس عجيبي دارم;توكه باشي به دلم حس نجيبي دارم,چه بگويم شده اي غايت صد خاطره ام,تونباشي به دلم درد مهيبي دارم ****** عشق يعني از من دور باشي دكمه هاي پيراهنت را با انگشت هاي من باز كني.. از تو دور باشم چايم را با لب هاي تو بنوشم خوابم را با چشم هاي تو ببينم و نفسم بسته به نفس هاي تو باشد... عشق يعني سرم را برگردانم، تو از فاصله هاي دور برايم دست تكان بدهي... و من بي پروا دستت را بگيرم..! ****** كنار♡ تو زندگي همان گونه است كه ميخواهم ؛ هوا هم هر چقدر ابري باشد يا آفتابي مهم نيست ؛ كنار♡ تو مهم نيست چقدر دلگيرم همين كه هستي ؛ خودش آرامم ميكند ...♡ ****** دل روشني دارم اي عشق! صدايم كن از هرچه مي تواني.... صدا كن مرا از صدف هاي باران، صدا كن مرا از گلوگاه سبز شكفتن، صدايم كن از خلوت خاطرات پرستو! بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازي است؟ بگو با كدامين نفس مي توان تا كبوتر سفر كرد؟ بگو با كدامين افق مي توان تا شقايق خطر كرد؟ مرا مي شناسي تو اي عشق؟؟؟ من از آشنايان احساس آبم! همسايه ام مهربانيست! ... من نمي دانم تو را آن سان كه بايد گفت!!! من نمي گويم!! از تو گفتن پاي دل درگِل، بالهاي شعر من در بَند!!! من نمي گويم!! خيل باران هاي باد آور كه مي بارند و مي پويند و مي جويند مي گويند: تا نفس باقيست زيبا، فرصت چشمت تماشاييست!!! ****** روزهاي باراني را بيشتر دوست دارم! انگار مهربان تر مي شوي و من همان هستم! هوا كه سرد مي شود دلشوره مي گيري نگران مي شوي مثل زمستان پشت پنجره گاهي مغرور و مهربان لبخند مي زني! و من مثل يك فنجان چاي گرم عادي ام! ****** در هوايت بيقرارم جان جانانم ، كنون روزگارم پر غم است اما پشيمان‌نيستم دل نوازم باز پيش ، دل بيا، دلتنگم‌ گرنباري همچو ‌باران ،من‌ بهاران نيستم مي كند عطرت مرا مدهوش قرارم نيست تا‌نباشي در كنارم شورِ بختان نيستم پلك‌چشمت ريخت بر هم زندگي ،با چشمكي تا نخندي من دگر ان شاد خندان نيستم كيش و مات ان‌نگاهت در قمارِ عشق ،هم موج گيسويي پريشان‌ ،گرچه افشان نيستم‌ گر تو بستانم شوي من باغبانت مي شوم تانخواني نغمه اي بر دل گلستان نيستم


متنهاي عاشقانه

متن عشقي و عاشقانه

عشق تو آفتاب است آن‌گاه كه درونم طلوع مي‌كني و مي‌بينمت آن هنگام هم كه مي‌روي نمي‌بينمت سايه تنم مي‌شوي و ابر خيالم پا به پايم راه مي‌افتي و همراهم مي‌شوي ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ آرام جانـم بمـان و با ناز نڪَاهت شـب‌هايم را بہ رنڪَ نـور در آور نمي‌داني چقـدر دلـم براے قـدم زدن با تـو زير نـور مهتـاب تنڪَ شـده باش و اين شـب‌ها را پر ڪن از عشـقي ڪہ انـدازه‌اش هميشڪَي اسـت ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ كنج آغوشت اگر جايم دهي امشب مرا من پر آوازه ترين معشوق دنيا ميشوم مينشينم امشبم در خلوت شبهاي تو با حضورت تا سحر من غرق رويا ميشوم دستهايت گر شود مهمان دستانم شبي در ميان دست تو افسون وشيدا ميشوم چونكه يك شب تا سحر ياد تو را خلوت كنم من گريزان تر يقين، از صبح فردا ميشوم ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ كيستي كه من جز او نمي بينم و نمي يابم درياي پشت كدام پنجره اي؟ كه اينگونه شايدهايم را گرفته اي زندگي را دوباره جاري نموده ا پر شور، زيبا و روان ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ كمي برايم عشق دم كن عطر عاشقانه اش با من قند بوسه هايش با تو … ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ سراغم را بگير ؛ كه دلم براي شنيدنِ صداي تو و شنيدنِ اسمم از زبان تو تنگ شده با من حرف بزن از حالَت ، از روزمرِگي هايت ، اصلا از خبرهايِ روز بگو اما بگو اما باش ... كه بدونِ تو چيزي شبيه زندگي ؛ توي گلويم گير مي كند ! ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ عشق راهي ست... براي بازگشت به خانه... بعد از كار... بعد از جنگ بعد از زندان بعد از سفر... بعد از... من فكر مي كنم فقط عشق مي تواند پايان رنج ها باشد..!


جمله عاشقانه

متن و جملات خاص عاشقانه اي

كاش من يكسره در چشم تو پيدا باشم همچو پيشامد ممكن به دلت جا باشم نفسي باتو بمانم سر سجاده عشق يوسفم بودي و من نيز زليخا باشم آن شبي كه تو بيايي و زمان صفر شود مو پريشان كنم و يك شب يلدا باشم چو در آغوش تو باشم خبر از هيچ مگو از همه خلق جدا ،تارك دنيا باشم تلخي كام مرا شهد لبانت ببرد تلخ و شيرين بشود لب به لبت تا باشم شعر من شور بگيرد به لبت بوسه زنم ساقي شهد لبت گشته و برنا باشم .... ................................................................................................... زن طلاييست كه عاشق شدنش اجبار است همچو برگيست كه گريان شدنش اخطار است مثل ماه است كه در پرده شب الماس است همچو خورشيد كه زيبا شدنش تكرار است گاه در وقت سحر مثل هل چايي صبح گاه چون لذت شيريني يك افطار است زن همان مادر من هست كه پابوسي او صد ثواب است كه در سختي ما انصار است چون درختيست كه در زير پرش آرامم بهترين منزل دور از گنه و آوارست زن نشانيست كه بر روي زمين آمده است ديدنش لحظه ي ايمان به خدا,, اقرارست زن طلاييست كه عاشق شدنش اجبارست صد ثواب است كه در سختي ما انصار است ................................................................................................... زادگاه عاشقانه هايم قلب توست كه آنجا بساط عشق بر پا كردام تادر كرانه هاي بي پايان آغوشت دوست داشتنت را زندگي ميكنم... ................................................................................................... اهل دل ، دل ‌مي‌نوازد، دل شڪستن‌ كـارنيست، هرڪه باشد بي ‌محبت واقف اسرار نيست، عاشقي هستم ڪه منت مي ‌ڪشم بـــــر وصـــــل يار، منت دلبر كشيدن عاشقان را عـــــار نيست. ................................................................................................... جامي شكٖسته ديدم در بزم مي فروشي گفتم بدين شكسته چون باده ميفروشي؟ خنديد و گفت زين جام جز عاشقان ننوشند مست شكسته داند قدر شكسته نوشي...!!!


پيامك عاشقانه

پيامك

توﺭﺍ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﭼﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ ، ﭼﻪ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ، ﺑﺎﻍ ﻭ ﺑﻬﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺑﺎﻍ ﻭ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﻣﻦ ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ لمس نفس هايت قلبم را به شماره مي اندازد تو آرام نفس بكش من لحظه لحظه ديوانه ات ميشوم ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ اين ساحل خسته را تو پيدا كردي اين موج نشسته را تو برپا كردي من خاموُش و خسته خفته بودم اي عشق مرداب دل مرا تو دريا كردي ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ نفس بده كه برايت نفس نفس بزنم نفس بجزتو نخواهم براي كس بزنم مرا اسير خودت كرده اي دعايي كن كه آخرين نفسم را دراين قفس بزنم... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ تا عطر تنت اينجاست نبضم به تو وابسته ست با بوي نفس هايت جانانه شدن با من صد دانه ي اين تسبيح يك جمله به من ميگفت: يك بار تو عاشق شو يكدانه شدن با من ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ "دوستت دارم" و ايـن را روزي هزاربـار بـرايِ خودم تكرار مـي كنم و سرمست مي شوم از داشتنت .. ! همين كه بودنت، سهم مَن است مَن خوشبخت ترين آدمِ رويِ زميـن اَم .. ! ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ به قول شاملو : هرچه بيشتر ميبينمت احتياجم به "ديدنت" بيشتر ميشه... ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ پرسه زدن در خيالت زيباترين نياز من است هوايم باش تا نفسم نگيرد


مطالب عاشقانه

مطالب

تو را مي خواهم ، تو را كه... همچو هوا نفس كشيدني همچو پائيز خواستني همچو صدا به دل نشستني!!! تو را مي خواهم ، تو را كه... همچو عشق ممنوعه ، بوسيدني همچو شراب ، جرعه جرعه نوشيدني همچو سيگار ، پك به پك كام گرفتني!!! تو را مي خواهم ، تو را كه... همچو خدا ، جان بخشيدني همچو آغوش گرم ، چسبيدني! تو را مي خواهم ، تو را كه... همچو باران زيبائي همچو خاك گيرائي همچو لذتِ گناهي!!! من تو را به اندازه يِ همه يِ خواستني هاي دنيا مي خواهم و مي طلبم ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ دوستم داشته باش … چون تو را مي يابم ، آســــــــمان فرش من است … رود ســـــــر مست من است من تو را مي جويم ، با سرانگشت دلم روح پر نقش تو را ميپويم شــــادم از اين پويش ، مستم از اين خواهش … آه اگر پلك زنم نكند محو شوي! آه اگر گريه كنم نكند پرده ي اشك ، نقش زيبايت را اندكي تيره كند! از رهي مي ترسم ، كه تو همراه نباشي با من از شبي در خوفم ، كه صدايت برود ، دور شود از گوشم آه ، آن شب نرسد يا اگر خواست رسيد ، من به آن شب نرسم !!! ❣️❣️❣️❣️❣️❣️ مثل ديوانگي ريزش پاييز رسيدي اتفاقي كه نشستم ، سر آن ميز رسيدي ننشستي ، فقط از دور تماشا كردي ناگهان چشم من افتاد به چشمت ، همه جا سبز كه نه ، زرد كه نه ، آبي شد... شكل اين منظره جذاب ترين صحنه ي مهتابي شد تو اگر ماه نبودي تو اگر خوش قدم و محكم و خودخواه نبودي دلم عاشق مي شد...؟

 
 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1399/6/7 ساعت: ۰۳ توسط:fanpage :